Silene dioica

Blodyn neidr neu Blodyn taranau

TEULU’R PENIGAN , CAROPHYLLACEAE
Planhigyn eilflwydd neu luosflwydd, blewog, unionsyth, canghennog sy’n tyfu mewn coedlannau, ar hyd lonydd cysgodol, gwrychoedd a chreigiau’r arfordir.
.
Mae’n ddigon cyffredin yng Nghymru, ond yn brin yn yr Iwerddon.
.
Bydd yn croesi’n aml gyda’r gludlys gwyn , yn arbennig ble’r aflonyddwyd ar y cynefin.
.
   Planhigyn cynhenid y coedlannau yw’r blodyn neidr sydd wedi ehangu ei gynefin.  
.
Efallai ei fod wedi addasu i gynefinoedd mwy agored oherwydd croesiadau dros sawl cenhedlaeth.
.
Tyfir amrywiad hardd gyda blodyn dwbl yn tyfu’n yr ardd.
.
Mae’r enw blodyn taranau neu flodyn tyrfe hefyd yn cael ei ddefnyddio mewn rhai ardaloedd.
 FFEIL FFEITHIAU
.
TALDRA:
20 -90 cm.
.
BLODAU:
 Pinc tywyll, 15 – 25 mm ar draws, blodau gwrywaidd a benywaidd ar wahanol blanhigion, dim arogl, 5 petal wedi’i bylchu’n ddwfn; calycs 10 gwythïen (blodau gwrywaidd) neu galycs 20 gwythïen (blodau benywaidd)
.
 DAIL: 
 Mewn parau gyferbyn â’i gilydd, fwy neu lai yn siâp gwaywffon, pigfain, i’w gweld yn y gaeaf
.
FFRWYTHAU: 
Capsiwlau silindraidd, yn agor gyda 10 dant sy’n crymu’n ôl 
.
PLANHIGION TEBYG: 
 Planhigion tebyg ond yn dalach gyda blodau pinc golau yw hybrid croesiadau gyda’r gludlys gwyn (t. 28). Mae gan carpiog y gors (t. 26) betalau sydd wedi’i torri’n 4 llabed ddofn.

Blodeuog dwbl wedi’i drin

Diolch i Bethan Wyn Jones am destun yn Blodau Gwyllt a gyhoeddwyd gan Gwasg Carreg Gwalch

Noddir y dudalen hon gan:-

SHIRE PLANTS

Ydych chi eisiau tyfu eich un chi ?